TƯ VẤN QUẢN LÝ AN NINH và PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Quản Lý Tài Sản Tamcare thực hiện tư vấn và cung cấp các giải pháp về an ninh và PCCC cho các đơn vị tổ chức hoạt động kinh doanh như: KCN, các trung tâm thương mại, nhà máy hay các toàn nhà…
Tư Vấn Quản Lý An Ninh.
- Tư vấn bố trí lực lượng an ninh bảo vệ, các chốt chặn và vị trí tuần tra dựa trên tình hình thực tế.
- Lập quy trình công việc cho từng chốt chặn và vị trí tuần tra .
- Giám sát sự tuân thủ của các chốt và vị trí tuần tra.
- Lập quy trình báo cáo cho từng chốt và vị trí tuần tra cụ thể.
Tư Vấn Quản Lý PCCC.
- Tư vấn hồ sơ về quản lý phòng cháy chữa cháy.
- Lập phương án thực tập phòng cháy chữa cháy hằng năm.
- Kết hợp tổ chức huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ PCCC với cơ quan PCCC.

Khách hàng

 
 

Liên hệ

18B/1, đường An Thạnh 24, Khu phố Thạnh Lộc, Phường An Thạnh, TX Thuận An, Bình Dương
tam.nm@tamcarefms.com.vn
02743 868 009 - 02743 868 010